คุณสมบัติที่โดเด่นของ Intercept-Technology™

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก INTERCEPT-Technology ™   ที่เหนือกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการปกป้องการกัดกร่อน และรักษาพื้นผิวชิ้นงาน

·       ปราศจากน้ำมัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
·       ไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดน้ำมัน หรือสารระเหยก่อนนำใช้งาน
·       นำกลับมาใช้ใหม่ได้
·       สามารถเปิด inspected ได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติการป้องกัน
·       เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
·       เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทนความร้อนได้สูงมากกว่า 5 ปี / ไม่ต้องล้างทำความสะอาด / ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·       การป้องกันได้ทั้งระยะยาว และการจัดเก็บระยะสั้น
·       ไม่ปลอยแก๊ส หรือสารระเหยใด ๆ
·       ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน (OH&S)
·       สามารถทำงานได้ที่อุณภูมิ –35°C to +80°C
·       ป้องกันแสง  UV
·       ไม่มีข้อ จำกัด ด้านขนาดหรือปริมาณ
·       ไม่มีตัวทำละลาย
·       นำกลับมาใช้ใหม่ประสิทธิภาพไม่ลดลง
·       ปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
·       M.V.T.R
·       การป้องกันได้ทั้งสินงานเหล็ก และชิ้นงานไม่ใช่เหล็ก
·       ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามมาตรฐาน RohS, TRGS 615 และ TRGS 900 สอดคล้องกับรีไซเคิลและคุ้มค่าในต้นทุนโดยรวม
·       ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) (แม้ที่ความชื้น <5%)
·       ไม่ใช่ vci

 

Powered by MakeWebEasy.com