อุตสาหกรรม

INTERCEPT Technology™

ถูกคิดค้นขึ้นมาในระหว่างการบูรณะอนุสาวรีย์เสรีภาพ แผ่นทองแดงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อซ่อมแซมความเสียหาย เป็นทองแดงที่มีอนุภาคเดียวกันที่นำมาผลิตเทคโนโลยี INTERCEPT ™ คราบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบนแผ่นทองแดงถูกปรับเปลี่ยนเป็นการปกป้อง

หลักการที่กล่าวมาข้างต้นถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของพอลิเมอร์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาการป้องกัน โดยมีเงื่อนไขว่าประสิทธิภาพการทำงานต้องเหมาะสมกับทุกการใช้งาน เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่สนว่าสินค้าจะถูกขนส่งทางทะเล  หรือทางอากาศ หรือใช้ในการจัดเก็บ  INTERCEPT Technology™ ถูกสร้างขึ้นจากอนุภาพทองแดงและถูกฝังตัวอย่างถาวรเป็นเนื้อเดียวกับพอลิเมอร์

อนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยาทางเคมี กับสภาวะแวดล้อมที่มี สารเกลือ  สารประกอบกำมะถัน โอโซน ไนตรัสออกไซด์ และอื่น ๆ ที่รู้จักกันว่า “ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน” หรือมลพิษในบรรยากาศที่พบในสภาพแวดล้อมทุกที่ทั่วโลกในระดับความเข้มข้นต่างๆ  ตัวอย่างเช่น พื้นที่ในแถบเอเชียมีการปนเปื้อนของมลพิษสูงมากทำให้เกิดจากการกัดกร่อนเมื่อเทียบกับภูมิภาคยุโรปหรืออเมริกาเหนือ

INTERCEPT Technology™ ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างถาวรโดยทำปฏิกิริยากับก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้อากาศที่ผ่านเข้าไปเป็นอากาศที่สะอาดซึ่งช่วยปกป้องวัสดุที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดการกัดกร่อนและความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการกัดกร่อนของปฏิกิริยาจากก๊าซ ความชื้นในชั้นบรรยากาศ และก๊าซที่มีฤทธิ์ดกร่อนเมื่อเคลื่อนผ่านบรรจุภัณฑ์ ก๊าซเหล่านี้จะมีค่าเป็นกลาง


Powered by MakeWebEasy.com